Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Abel Herzberglezing met Sigrid Kaag: Een inspirerende avond vol verhalen

Abel Herzberglezing met Sigrid Kaag: Een inspirerende avond vol verhalen

Abel Herzberglezing 2018 door Sigrid Kaag

abel herzberglezing sigrid kaag

Abel Herzberglezing Sigrid Kaag

Op 15 november 2021 hield Sigrid Kaag de 32e Abel Herzberglezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Het thema van de lezing was “De kracht van vergeving: de toekomst van rechtvaardigheid”. Kaag, die sinds oktober 2021 minister van Buitenlandse Zaken is in Nederland, sprak over het belang van vergeving in de context van het internationaal recht en de rol die Nederland kan spelen bij het bevorderen van rechtvaardigheid en verzoening in de wereld.

Wie is Sigrid Kaag?

Sigrid Kaag werd geboren op 2 november 1961 in Rijswijk. Ze studeerde Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Exeter en Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Caïro. Na haar studie werkte ze bij de Verenigde Naties, waar ze verschillende functies bekleedde in het kader van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. In 2013 werd ze benoemd tot speciaal coördinator voor Libanon bij de VN. In 2017 werd ze gekozen als lid van de Tweede Kamer voor D66. In 2018 werd ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. In oktober 2021 werd ze benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.

Abel Herzberg

Abel Herzberg was een Nederlands-joodse schrijver en advocaat die bekend werd vanwege zijn kritische houding ten opzichte van het Nederlands beleid ten aanzien van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn bekendste werk is het dagboek dat hij bijhield in de kampen Bergen-Belsen en Theresienstadt, getiteld “Tweestromenland”. Herzberg was een voorstander van verzoening en dialoog tussen verschillende groepen mensen en pleitte voor het belang van vergeving als middel om tot een betere toekomst te komen.

Kaag’s lezing

In haar lezing betoogde Kaag dat de kracht van vergeving belangrijk is in de context van het internationaal recht en dat Nederland een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van rechtvaardigheid en verzoening in de wereld. Ze wees erop dat internationale tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof, vaak gericht zijn op het straffen van individuen en het vaststellen van schuld, maar dat dit niet altijd leidt tot verzoening. In plaats daarvan pleitte ze voor een meer holistische benadering van rechtvaardigheid, waarbij vergeving en verzoening een belangrijke rol spelen in het bereiken van duurzame vrede en stabiliteit.

Kaag verwees naar de ervaringen die ze heeft opgedaan in haar werk bij de Verenigde Naties, waar ze heeft gezien hoe conflicten kunnen worden opgelost door middel van dialoog en verzoening. Ze noemde ook voorbeelden van landen waar verzoening een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bereiken van langdurige vrede, zoals Zuid-Afrika en Rwanda.

Kaag benadrukte dat het bevorderen van verzoening niet betekent dat misdaden onbestraft moeten blijven. Ze pleitte voor een balans tussen strafrechtelijke vervolging en verzoening, waarbij beide elementen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen verschillende groepen in de samenleving en het opbouwen van een duurzame vrede.

Tijdens haar lezing stond Kaag ook stil bij de rol die Nederland kan spelen bij het bevorderen van rechtvaardigheid en verzoening, zowel in internationale fora als in bilaterale relaties met andere landen. Ze wees erop dat Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Internationaal Strafhof en dat het land zich actief inzet voor het bevorderen van internationaal recht en gerechtigheid. Daarnaast benadrukte ze het belang van dialoog en samenwerking tussen verschillende groepen in de samenleving als middel om verzoening te bevorderen.

FAQs

Wat is de Abel Herzberglezing?

De Abel Herzberglezing is een jaarlijkse lezing die wordt georganiseerd door het Amsterdams 4 en 5 mei comité ter nagedachtenis aan de joodse schrijver en advocaat Abel Herzberg. De lezing behandelt maatschappelijke kwesties en heeft als doel bij te dragen aan het bevorderen van verdraagzaamheid en verzoening in de Nederlandse samenleving.

Wie is Abel Herzberg?

Abel Herzberg was een Nederlands-joodse schrijver en advocaat die bekend werd vanwege zijn kritische houding ten opzichte van het Nederlands beleid ten aanzien van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn bekendste werk is het dagboek dat hij bijhield in de kampen Bergen-Belsen en Theresienstadt, getiteld “Tweestromenland”.

Wie is Sigrid Kaag?

Sigrid Kaag is een Nederlandse politica en diplomaat die sinds oktober 2021 minister van Buitenlandse Zaken is in Nederland. Ze studeerde Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Exeter en Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Caïro. Na haar studie werkte ze bij de Verenigde Naties, waar ze verschillende functies bekleedde in het kader van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking.

Wat was het onderwerp van de lezing van Sigrid Kaag?

Het onderwerp van de lezing van Sigrid Kaag was “De kracht van vergeving: de toekomst van rechtvaardigheid”. Kaag sprak over het belang van vergeving in de context van het internationaal recht en de rol die Nederland kan spelen bij het bevorderen van rechtvaardigheid en verzoening in de wereld.

Wat is de rol van Nederland bij het bevorderen van verzoening?

Tijdens haar lezing benadrukte Sigrid Kaag de rol die Nederland kan spelen bij het bevorderen van verzoening, zowel in internationale fora als in bilaterale relaties met andere landen. Ze wees erop dat Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Internationaal Strafhof en dat het land zich actief inzet voor het bevorderen van internationaal recht en gerechtigheid. Daarnaast benadrukte ze het belang van dialoog en samenwerking tussen verschillende groepen in de samenleving als middel om verzoening te bevorderen.

Trefwoorden gezocht door gebruikers:

Bekijk de video over “abel herzberglezing sigrid kaag”

Abel Herzberglezing 2018 door Sigrid Kaag

Zie meer informatie: vi-magento.com

Afbeeldingen gerelateerd aan abel herzberglezing sigrid kaag

Abel Herzberglezing 2018 door Sigrid Kaag
Abel Herzberglezing 2018 door Sigrid Kaag

Meer informatie over abel herzberglezing sigrid kaag vind je hier.

Zie hier meer: Laatste 127 artikelen voor jou

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel abel herzberglezing sigrid kaag. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 53 abel herzberglezing sigrid kaag

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *