Trang chủ Cơ sở dữ liệuMysql Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML