Trang chủ Lập trình PHPPHP cơ bản Bài 05: Biến và hằng trong PHP