Trang chủ Cơ sở dữ liệuMysql Cách đánh Index trong MySQL: Index là gì và cách tạo thế nào?