Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thêm Custom Validate Rule trong Magento 2

Thêm Custom Validate Rule trong Magento 2

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Magento 2 cơ bản, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Bài 1: Cài đặt Magento 2 trên Ubuntu
Bài 2: Tạo module trong Magento 2
Bài 3: Tạo Controller trong Magento 2
Bài 4: Layout trong Magento 2
Bài 5: Layout, Block, Template trong Magento 2
Bài 6: Translate trong Magento 2
Bài 7: Plugin trong Magento 2
Bài 8: (Ví dụ về Plugin) Thay đổi tên product sử dụng Plugin trong Magento 2
Bài 9: Tạo bảng trong Magento 2 với Setup Script
Bài 10: Tạo bảng với db_schema.xml trong Magento 2
Bài 11: Cài đặt xdebug cho phpstorm (để debug trong Magento 2)
Bài 12: Tìm hiểu về Model, Resource Model và Collection trong Magento 2
Bài 13: Data Patch trong Magento 2
Bài 14: Thêm Product Attribute trong Magento 2
Bài 15: ACL (Access Control List) trong Magento 2
Bài 16: Tạo Menu Admin trong Magento 2
Bài 17: Tạo system.xml trong Magento 2 (Store Configuration)
Bài 18: Source model trong Magento 2
Bài 19: Frontend model (system.xml) trong Magento 2
Bài 20: Backend model (system.xml) trong Magento 2
Bài 21: Tạo form admin trong Magento 2 với Ui Component
Bài 22: Tạo grid admin trong Magento 2
Bài 23: Thêm Action Column vào Admin Grid trong Magento 2
Bài 24: Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong Magento 2 với Ui Component
Bài 25: Events và Observer trong Magento 2
Bài 26: Danh sách các events trong Magento 2
Bài 27: Cron job trong Magento 2
Bài 28: Thêm Customer Attribute trong Magento 2
Bài 29: Factory trong Magento 2
Bài 30: Sử dụng join trong Magento 2
Bài 31: Dependency Injection trong Magento 2
Bài 32: Sử dụng Knockout Js trong Magento 2
Bài 33: Tìm hiểu về 6 loại product trong Magento 2
Bài 34: Thêm product types trong Magento 2
Bài 35: Các cách để override templates trong Magento 2
Bài 36: Hướng dẫn tạo custom widget trong Magento 2
Bài 37: Tìm hiểu về di.xml trong Magento 2
Bài 38: Filter collection trong Magento 2 với addAttributeToFilter và addFieldToFilter trong Magento 2
Bài 39: Các hàm xử lý dữ liệu trong Magento 2
Bài 40: Lưu custom data vào bộ nhớ cache
Bài 41: Widget là gì? Hướng dẫn tạo custom widget trong Magento 2
Bài 42: Tìm hiểu về Indexing trong Magento 2
Bài 43: Quản lý Indexer – Các command cần thiết
Bài 44: Tìm hiểu về message queue trong Magento 2

 
 1. Sử dụng Knockout js trong custom templates
 2. Lợi ích và cách sử dụng Jquery trong Magento 2
 3. Danh sách các validate rule trong Magento 2
 4. Thêm Custom Validate Rule trong Magento 2

 5. Tạo popup model trong Magento 2
 6. Sử dụng Ajax trong Magento 2(Phần 1)
 7. Sử dụng Ajax với Knockout Js trong Magento 2(Phần 2)
 1. Cách Magento tổ chức, thiết kế sản phẩm
 2. Join table trong Magento 2
 3. Truy vấn SQL trong Magento 2
 4. EAV trong Magento 2

Giới thiệu về phần bài tập Magento 2 cơ bản

Bài tập 1 – Add to cart

Bài tập 2 – Chức năng đồng hồ ở frontend

 1. Hướng dẫn lấy đường dẫn hiện tại, media, static trong Magento 2
 2. Tạo Admin User thông qua Command line trong Magento 2
 3. Add custom column into sales order grid
 4. Sắp xếp danh sách sản phẩm theo lượt view
 5. Sắp xếp danh sách sản phẩm theo price, name trong Magento 2

 6. Hướng dẫn thêm custom field ở trang checkout trong Magento 2

Trong phần này các bạn sẽ được học về các bài Magento 2 cơ bản. Magento 2 là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở và hiện đang phát triển tại Việt Nam. Nhưng các bài viết về Magento 2 chủ yếu là tiếng anh, đây cũng là một vấn đề khiến cho các bạn mới khó tiếp cận được với nền tảng này.

Trong phần này thì các bạn sẽ được tiếp cận một cách từ căn bản đến nâng cao nhằm giúp các bạn làm quen với cách viết code và các partern mà Magento 2 sử dụng.

Để học Magento 2 hiệu quả các bạn cần nắm vững về ngôn ngữ PHP, MYSQL và biết về Linux cũng là một lợi thế. Ngoài học theo các bài này các bạn có thể đọc thêm các bài viết tiếng anh để tăng thêm vốn hiểu biết và trau dồi trình độ tiếng anh của bạn. Một số bài tôi có kèm theo video để giúp các bạn có thể hiểu hơn về cách làm việc của Magento. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm trên devdocs : https://devdocs.magento.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *