Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hướng Dẫn Xuất VM trên ESXi 6.5 để Sao Lưu Dữ Liệu và Chuyển Hệ Thống mới!

Hướng Dẫn Xuất VM trên ESXi 6.5 để Sao Lưu Dữ Liệu và Chuyển Hệ Thống mới!

Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
ESXi 6.5 là một nền tảng ảo hóa được sử dụng để tạo ra các máy ảo trên các máy chủ vật lý. Công cụ này cho phép người dùng tạo, quản lý và vận hành các máy ảo một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong quá trình sử dụng ESXi 6.5, có những trường hợp chúng ta cần xuất các máy ảo ra khỏi hệ thống ESXi để di chuyển hoặc sao lưu. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xuất các máy ảo trên ESXi 6.5 bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng tích hợp của nó. Chúng ta sẽ điểm qua các bước cần thiết để xuất các máy ảo từ ESXi để sử dụng cho các mục đích khác nhau và các chú ý cần được lưu ý trong quá trình này. Chủ đề ESXi 6.5 xuất máy ảo là một chủ đề quan trọng và hữu ích cho những người quản lý hệ thống ảo hóa và đang sử dụng nền tảng ESXi 6.5.

Có 46 bài viết phù hợp chủ đề esxi 6.5 export vm.

Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine - Youtube
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine – Youtube
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export To Ova On Vmware Vsphere Esxi & Vcenter Server 6.5 - 6.6 - 6.7 - Youtube
Export To Ova On Vmware Vsphere Esxi & Vcenter Server 6.5 – 6.6 – 6.7 – Youtube
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? - Vinchin Backup
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? – Vinchin Backup
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
3{Hindi} Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Import Ovf Into Esxi - Youtube
3{Hindi} Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Import Ovf Into Esxi – Youtube
Download Vmware Vsphere 6.5 Iso - Technology Diver
Download Vmware Vsphere 6.5 Iso – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
Vsphere] Tìm Hiểu Định Dạng Ovf Và Ova Trên Vsphere Esxi - Technology Diver
Vsphere] Tìm Hiểu Định Dạng Ovf Và Ova Trên Vsphere Esxi – Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? - Vinchin Backup
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? – Vinchin Backup
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine - Youtube
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine – Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
Tutorial - How To Export A Vmware Virtua Machine ( 2018 )
Tutorial – How To Export A Vmware Virtua Machine ( 2018 )
OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7
OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7

esxi 6.5 export vm

Trong quản lý máy chủ ảo, việc xuất máy ảo từ VMware ESXi 6.5 là một quy trình cần thiết để sao lưu, di chuyển hoặc chia sẻ máy ảo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước cần thiết để xuất máy ảo từ ESXi 6.5. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp liên quan đến quy trình này.

Cách xuất máy ảo từ VMware ESXi 6.5

Trước khi bắt đầu quy trình xuất máy ảo, hãy đảm bảo rằng bạn đã đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trong máy ảo và giảm thiểu kích thước tập tin xuất bằng cách xóa các tập tin không cần thiết hoặc thực hiện các bước để giảm dung lượng ổ đĩa.

Đăng nhập vào máy chủ ESXi và chọn máy ảo cần xuất. Trong khung điều khiển, chọn mục Summary và sau đó chọn nút Export OVF Template. Hoặc bạn có thể chọn mục Actions và sau đó chọn nút Export OVF Template trong danh sách các tùy chọn có sẵn.

Tiến hành cài đặt các tùy chọn trong trình đơn dưới đây:

– Tên tập tin xuất: Nhập tên cho tập tin xuất của bạn. Tên này sẽ được sử dụng để xác định tập tin xuất và nó cũng có thể được sử dụng để đặt tên cho máy ảo khi bạn nhập nó vào nền tảng ảo hóa khác.
– Đường dẫn đến nơi lưu trữ tập tin xuất: Chọn nơi mà bạn muốn lưu trữ tập tin xuất.
– Cài đặt mạng (nếu cần): Nếu máy ảo của bạn được cấu hình để sử dụng một cổng mạng cụ thể, bạn có thể cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng mạng đã cấp cho máy ảo.
– Cài đặt bảo mật (nếu cần): Nếu máy ảo của bạn được cấu hình để sử dụng một số loại bảo mật cụ thể, bạn có thể cung cấp các thông tin bảo mật liên quan tới tập tin xuất.

Khi bạn đã hoàn thành các cài đặt, chọn nút Next để tiến hành xuất máy ảo từ ESXi 6.5. Theo dõi quá trình xuất trong thanh tiến trình, và đợi cho đến khi quá trình hoàn tất.

Lưu trữ tập tin xuất và chạy máy ảo trên nền tảng khác

Để lưu trữ tập tin xuất và chạy máy ảo trên một nền tảng ảo hóa khác, bạn cần sử dụng một giải pháp ảo hóa phù hợp. Hầu hết các giải pháp ảo hóa đều có tính năng hỗ trợ các tập tin xuất từ VMware ESXi 6.5. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản phù hợp của công cụ và tuân thủ các yêu cầu được đưa ra bởi nhà cung cấp máy ảo.

Các lỗi thường gặp khi xuất máy ảo và cách khắc phục

Lỗi khi máy ảo không được tìm thấy: Nếu bạn gặp lỗi này, hãy đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào máy chủ ESXi chứ không phải máy ảo. Hoặc bạn có thể kiểm tra lại xem máy ảo đã được tạo và hoạt động chính xác chưa.

Lỗi khi tạo tên tập tin xuất: Nếu bạn không thể tạo tên tập tin xuất, hãy đảm bảo rằng tên này không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt hay khoảng trắng nào. Hoặc bạn có thể thử đổi tên khác.

Lỗi do không đảm bảo đủ dung lượng ổ đĩa: Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xóa các tập tin không cần thiết hoặc giảm dung lượng ổ đĩa của máy ảo.

Tổng kết

Xuất máy ảo từ ESXi 6.5 là một quy trình đơn giản nhưng cần thực hiện đúng các bước để đảm bảo thành công. Khi lưu trữ và chạy máy ảo trên nền tảng khác, chọn một giải pháp ảo hóa phù hợp và tuân thủ các yêu cầu của nhà cung cấp máy ảo. Việc xuất máy ảo là một cách tiện lợi để sao lưu, di chuyển và chia sẻ công việc giữa các thiết bị khác nhau, cho phép bạn dễ dàng quản lý và giảm thiểu thời gian và chi phí.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: esxi 6.5 export vm export vm from esxi, vmware export vm, export vm template from vcenter, VMware OVF Tool, Vmware export list of vms, esxi export to ova, Ovftool, OVF Tool export VM

Tag: Top 50 – esxi 6.5 export vm

OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7

Xem thêm tại đây: vi-magento.com

Link bài viết: esxi 6.5 export vm.

Xem thêm thông tin về chủ đề esxi 6.5 export vm.

Categories: https://vi-magento.com/lap-trinh-magento

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *