Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Export VM trên ESXi 6.5: Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết [Click để xem ngay!]

Export VM trên ESXi 6.5: Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết [Click để xem ngay!]

OvaOvf | How To Export Vm In OvaOvf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Việc xuất VM từ ESXi 6.5 là một công việc quan trọng và cần thiết cho những người quản trị hệ thống. Nó giúp cho việc di chuyển và sao lưu máy ảo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài bước đơn giản, người dùng có thể xuất VM từ ESXi 6.5 và truyền các tệp vào một máy chủ vật lý khác hay lưu trữ trong đám mây. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách xuất VM từ ESXi 6.5 và giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình này.

Có 49 bài viết phù hợp với export vm esxi 6.5.

Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File - Vmware!
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File – Vmware!
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine - Youtube
How To Export Vm In Ovf Format In Esx Or Esxi 6.7 | Export Virtual Machine – Youtube
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File - Vmware!
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File – Vmware!
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export To Ova On Vmware Vsphere Esxi & Vcenter Server 6.5 - 6.6 - 6.7 - Youtube
Export To Ova On Vmware Vsphere Esxi & Vcenter Server 6.5 – 6.6 – 6.7 – Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? - Vinchin Backup
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? – Vinchin Backup
3{Hindi} Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Import Ovf Into Esxi - Youtube
3{Hindi} Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Import Ovf Into Esxi – Youtube
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Manage Vmware Esxi Hosts And Virtual Machines Using Vmware Workstation
How To Manage Vmware Esxi Hosts And Virtual Machines Using Vmware Workstation
Vsphere] Tìm Hiểu Định Dạng Ovf Và Ova Trên Vsphere Esxi - Technology Diver
Vsphere] Tìm Hiểu Định Dạng Ovf Và Ova Trên Vsphere Esxi – Technology Diver
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File - Vmware!
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File – Vmware!
Download Vmware Vsphere 6.5 Iso - Technology Diver
Download Vmware Vsphere 6.5 Iso – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? - Vinchin Backup
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? – Vinchin Backup
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File - Vmware!
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File – Vmware!
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 - Youtube
Ova\Ovf | How To Export Vm In Ova\Ovf Format In Esxi 6.5 | Tutorial 7 – Youtube
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template - Technology Diver
Vsphere] Hướng Dẫn Export Vm Trên Esxi/Vcenter Theo Ova Hoặc Ovf Template – Technology Diver
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
How To Export A Virtual Machine Using The Vmware Ovf Tool
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? - Vinchin Backup
How To Export/Import Vm From Esxi Host Or Vsphere Client? – Vinchin Backup
How To Export Vmware Fusion'S Vm To Support Esxi 6.X+ : R/Vmware
How To Export Vmware Fusion’S Vm To Support Esxi 6.X+ : R/Vmware
Html5 Based Vsphere Client And Vsphere Web Client In Vsphere 6.5
Html5 Based Vsphere Client And Vsphere Web Client In Vsphere 6.5
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 - Wojcieh.Net
How To Add Nfs Export To Vmware Esxi 6.5 – Wojcieh.Net
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
Exporting To An Ovf Template | Vmware Vsphere 6.5 Cookbook - Third Edition
Exporting To An Ovf Template | Vmware Vsphere 6.5 Cookbook – Third Edition
How To Export Vmware Fusion'S Vm To Support Esxi 6.X+ : R/Vmware
How To Export Vmware Fusion’S Vm To Support Esxi 6.X+ : R/Vmware
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
How To: Backup (Export) And Restore (Import) Virtual Machines To Vmware Vsphere Hypervisor 7.0 For Free | Experts Exchange
Using Ovftool – Michelle Laverick Music
Using Ovftool – Michelle Laverick Music
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File - Vmware!
Techies Sphere: Multiple Ways Of Exporting Virtual Machines List To A File – Vmware!
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Export Vmware Virtual Machine To Ovf Package
How To Upload Vmware Workstation Vm To Esxi Server
How To Upload Vmware Workstation Vm To Esxi Server
Vsphere 7 – Identify The Pre-Requisites And Components For A Vsphere Implementation.
Vsphere 7 – Identify The Pre-Requisites And Components For A Vsphere Implementation.
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool - Youtube
Export Vm Trên Vmware 6.5 Sử Dụng Ovf Tool – Youtube
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template - Vinahost
Export Vm Trên Vmware Esxi 6.7 Theo Ova Hoặc Ovf Template – Vinahost
OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7
OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7

export vm esxi 6.5

Export VM ESXi 6.5: Cách thực hiện và các yêu cầu cần biết

VMware ESXi là một hệ thống máy chủ ảo rất phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ chức. Việc xuất VM (Export VM) từ ESXi server là một nhu cầu thường xuyên của nhiều chuyên gia IT và nhân viên kỹ thuật. Để hiểu rõ hơn về cách Export VM ESXi 6.5, hướng dẫn chi tiết và các yêu cầu cần thiết, mời các bạn đọc tiếp bài viết dưới đây.

1. Chuẩn bị để Export VM ESXi 6.5

Các yêu cầu trước khi thực hiện:
– Phiên bản VMware ESXi phải là 6.5 hoặc mới hơn.
– Tài khoản có quyền truy cập vào ESXi server và có quyền Administrator.
– Dung lượng đủ để lưu trữ file VM sau khi Export.
– Các ứng dụng trên VM phải được ngưng hoạt động hoặc tắt.

Kiểm tra tài nguyên trên ESXi server:
– Tình trạng bộ nhớ RAM và CPU.
– Dung lượng đĩa sử dụng trên VM.
– Số lượng VM đang chạy trên ESXi server.

2. Thực hiện Export VM ESXi 6.5

Bước 1: Chuẩn bị VM trước khi Export
– Đảm bảo VM được tắt hoặc không sử dụng bất kỳ ứng dụng nào.
– Xác định vị trí lưu trữ và tên tập tin VM.
– Vị trí lưu trữ phải đảm bảo đủ dung lượng lưu trữ cho tập tin VM.

Bước 2: Tạo snapshot và Export VM
– Chọn VM cần Export, click chuột phải và chọn “Snapshot” để tạo snapshot của VM.
– Sau khi tạo snapshot, click chuột phải và chọn “Export” để bắt đầu quá trình Export VM.
– Chọn vị trí lưu trữ và tên tập tin VM, cài đặt các tùy chọn Export tùy chọn như “Tạo một tập tin nén” hoặc “Bao gồm bảo vệ từ sổ đen” nếu cần.
– Click “Next” để bắt đầu quá trình Export VM.

Bước 3: Chờ đợi quá trình Export VM
– Quá trình Export VM có thể mất một vài phút hoặc nhiều giờ tùy thuộc vào dung lượng của VM và tốc độ mạng.
– Sau khi quá trình Export hoàn tất, bạn có thể kiểm tra tập tin VM tại vị trí lưu trữ đã chọn.

3. Import VM trở lại ESXi Server

Bước 1: Import VM
– Trên ESXi server, click vào “File” > “Deploy OVF Template”.
– Chọn tập tin VM cần Import và nhấn “Next”.
– Xác nhận các tùy chọn Import như tên VM, mật khẩu và thông tin đăng nhập vSphere.
– Nhấn “Next” để bắt đầu quá trình Import VM.

Bước 2: Đăng ký VM trên ESXi server
– Sau khi quá trình Import hoàn tất, chọn VM trong danh sách VM trên ESXi server.
– Click chuột phải vào VM và chọn “Register VM” để đăng ký VM trên ESXi server.

Bước 3: Khởi động VM sau khi Import
– Click chuột phải vào VM và chọn “Power On” để khởi động VM sau khi Import.

FAQs:

Q: Làm thế nào để kiểm tra dung lượng đĩa sử dụng trên VM?
A: Trên ESXi server, chọn VM, click chuột phải và chọn “Edit Settings”. Dung lượng đĩa sử dụng trên VM có thể được xem tại mục “Hard Disk”.

Q: Tôi có thể Export VM ESXi 6.5 trên máy tính cá nhân của mình không?
A: Không, Export VM phải được thực hiện trên ESXi server.

Q: Làm thế nào để đăng ký VM trên ESXi server?
A: Click chuột phải vào VM sau khi Import, chọn “Register VM” và nhập thông tin để đăng ký VM trên ESXi server.

Q: Tôi có thể Import VM đã Export sang một ESXi server khác không?
A: Có, tập tin VM đã được Export có thể được Import sang ESXi server khác bằng cách chép tập tin đến ESXi server mới và thực hiện quá trình Import.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: export vm esxi 6.5

Tag: Top 64 – export vm esxi 6.5

OVA\\OVF | How to Export VM in OVA\\OVF format in ESXi 6.5 | Tutorial 7

Xem thêm tại đây: vi-magento.com

Link bài viết: export vm esxi 6.5.

Xem thêm thông tin về chủ đề export vm esxi 6.5.

Categories: https://vi-magento.com/lap-trinh-magento

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *