Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên kết quả sẽ trả về hai bảng tạm, lúc này nếu bạn muốn gộp hai bảng tạm đó lại thành một bảng thì có thể dùng toán tử UNION.

1. Gộp kết quả với UNION

Trước tiên bạn xem cú pháp của lệnh này đã nhé.

SELECT statement1

UNION 

SELECT statement2

UNION có tác dụng két quả hai lệnh SELECT và loại bỏ đi những dòng bị trùng lặp chỉ để lại một dòng duy nhất, tuy nhiên không phải lệnh nào cũng gộp được mà phải thoải điều kiện sau:

 • Tên của các column phải giống nhau
 • Thứ tự các column phải giống nhau
 • Tổng các column phải bằng nhau

Ví dụ:

 • Câu SELECT thứ nhất trả về 3 column đó là: ID, NAME, ADDRESS
 • Thì câu SELECT thứ ai cũng phải trả về 3 column như trên

2. Gộp kết quả với UNION ALL

Có cú pháp và tác dụng tương tự như UNION, chỉ có điều là lệnh UNION ALL sẽ giữ lại tất cả dữ liệu kể cả những dòng bị trùng lặp.

Cú pháp như sau:

SELECT statement1

UNION ALL

SELECT statement2

3. Ví dụ với UNION và UNION ALL

Giả sử mình có bảng CSDL như sau:

Bảng EMPLOYEE1
ID NAME    AGE   ADDRESS
1  Cường    32   ĐăkLăk 
2  Kính    25   Gia Lai
3  Chính    23   Kontum 
4  Quyền    25   ĐăkLăk 
5  Kim     27   Gia Lai 
6  Tình    22   Bình Phước
Bảng EMPLOYEE2
ID EMPLOYEE_ID   TASK
1  Cường      Tiếp Tân
2  Kính      Dọn Dẹp
3  Chính      Đặt Phòng
4  Quyền      Nấu Ăn

Bây giờ mình thực hiện lấy danh sách tất cả nhân viên cua cả hai table trên và gộp vào một kết quả duy nhất, kết quả chỉ trả về NAME.

UNION

CODE
SELECT NAME
FROM EMPLOYEE1

UNION 

SELECT NAME
FROM EMPLOYEE2
Kế quả sẽ trả về
Cường 
Kính  
Chính  
Quyền 
Kim  
Tình

Kết quả trả vê đã lọc đi dữ liệu bị trùng.

UNION ALL

Code
SELECT NAME
FROM EMPLOYEE1

UNION ALL

SELECT NAME
FROM EMPLOYEE2
Kết quả
Cường
Kính 
Chính
Quyền
Kim 
Tình 
Cường
Kính 
Chính
Quyền

Kết quả trả về vẫn giữ nguyên như cũ.

Như vậy lệnh UNION và UNION đều có công dụng là gộp kết quả từ hai câu lệnh select, nhưng có điểm khác biệt là UNION sẽ loại bỏ dữ liệu trùng lặp còn UNION ALL thì giữ lại tất cả.

Trường hợp tên row không giống nhau thì bạn sử dụng từ khóa AS để đổi tên cho trùng khớp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *