Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm array_shift() trong PHP