Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm compact() trong PHP