Trang chủ Lập trình PHPPHP - OOP Bài 04: Hàm khởi tạo (constructor) và hàm hủy (destructor)