Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm number_format() trong PHP