Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm str_repeat() trong PHP