Trang chủ Lập trình Magento 2Magento cơ bản Magento 2 Dependency Injection là gì? Tại sao phải sử dụng Dependency Injection?