Trang chủ Lập trình PHPPHP cơ bản Bài 01: PHP là gì? Tại sao lại sử dụng PHP?