Trang chủ Cơ sở dữ liệuMysql Tìm hiểu View trong MySql là gì?