Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Vòng lặp for…of trong JavaScript

Vòng lặp for…of trong JavaScript

Hoàn toàn khác so với for…in đã học ở bài trước, vòng lặp for…of trong JavaScript có thể lặp qua các giá trị của mảng, thậm chí là chuỗi.

Cú pháp

Trong đó:

  • variable: Giá trị của array qua mỗi lần lặp, mỗi lần lặp nó sẽ gán giá trị cho biến này. Biến này có thể được khai báo với từ khóa var, let hoặc const.
  • iterable: Một array hoặc một mảng ban đầu dùng để lặp

Vòng lặp for…of được thêm JavaScript vào năm  2015 (ES6)

Lặp mảng

Biến x ở đây sẽ chứa các giá trị của mảng qua các lần lặp. Nên các bạn không cần phải viết kiểu colors[x] như ở các vòng lặp for khác nữa.

Lặp chuỗi

Bạn thậm chí có thể lặp chuỗi với vòng lặp for…of:

 

Tổng kết

Ở bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp cuối cùng đó là vòng lặp while và do…while nhé.

Tham khảo: https://www.w3schools.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *