Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm ftruncate() trong PHP